ศรัทธา (faith) by หิน เหล็ก ไฟ (stone metal fire)

The first time I heard of this song was from Thailand got talent sang by Somsak. I was very impressed by this guitar skills and was moved by the song and his situation. Although I could only catch some of the meanings (original video did not have any translation), I could feel the determination in the song which he sang.

Here is the song performed by the original band

I managed to get the lyrics and found some people had did some translations. but since I am learning Thai, have attempted to translate into more proper English. Note, some translations are from internet sources I found.

ไม่มี ก็คงต้องมีสักวัน ความฝัน เป็นจริงต้องทนสู้ไป

Mai mee gor kong tong mee sak wan, kwam fan pen jing tong ton soo pai
One day, dreams that we fight for will come true

ไม่นาน เราคงจะได้สมใจ มุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มา
Mai nan rao kong ja dai som jai, mung man toom-tay piang dai gwa ja dai ma
Soon, we will be happily reward for our dedicated hardwork

เส้นชัย ไม่มาต้องไปหามัน รางวัล มีไว้ให้คนตั้งใจ
Sen-chai mai ma tong pai ha man, rang-wan mee wai hai kon tang jai
The finish line don’t come to us,we have to go to it. Those who are determined will be rewarded.

ขวากหนาม ทิ่มแทงก่อนผ่านพ้นไป โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายดาย
Kwak-nam tim-taeng gon pan-pon pai, loak nee mai mee a-rai dai ma ngaai daai
We have to face difficulties (being pricked by thorns and spikes) first, as nothing comes easy in this world.

* ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา โอกาสของผู้กล้า ศรัทธา ไม่มีท้อ
Jai soo reu plao? Wai maai bok ma? Oh-gaat kong poo-glah, sattha mai mee tor
Are you ready to fight? Opportunities belongs to those who dare, do not be discouraged from your faith.

ที่มา รู้ดี ไม่รู้ที่ไป คนเรา มันเลือกเกิดเองไม่ได้

Tee ma roo dee mai roo tee pai, kon rao man leuak gert eang mai dai
We know where we come from but not where are we going to, we cannot choose our birth.

แต่เรา เลือกได้จะเป็นเช่นไร เลือกได้จะทำตามใจด้วยตัวของเรา
tae rao leuak dai ja pen chen rai, leuak dai ja tam taam jai duay tua kong rao
However we can choose what we want to be, to choose to follow our hearts

หลายคน เชื่อในเรื่องโชคชะตา บางคน เชื่อมั่นในตัวเอง

Laai kon cheua nai reung chohk-chataa, bang kon cheua man nai tua eang
A lot of people believe in destiny, some believe in themselves.

ชีวิต เรากำหนดของเราเอง จะแพ้ชนะไม่เกรงจะสักเท่าไร
Cheewit rao gam-not kong rao eang, ja pae cha-na mai greng ja sak tao rai
Our life depends on ourselves, don’t worry about the outcome
( * )

เรื่องราวมากมายบีบคั้น กายและใจโอนอ่อนหวั่นไหว
Reuang raao mak maai beep-kan, gaai lae jai ohn-oan wan-waai
There is so much pressure in our lives that our body and hearts becomes anxious

ต่างก็มีเหตุผลสำคัญ ให้บางคนย่อมถอดใจ
tahng gor mee het-pon samkan, hai bang kon yorm thort-jai
There are always reasons for some people to be disheartened.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s